Regulamin Salonu Urody Pani Marusia

1. Salon urody Pani Marusia ze stroną internetową www.panimarusia.pl znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Reja 23/1A.

2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 09:00 - 19:00, sobota: 9:00 -15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon Urody Pani Marusia będzie nieczynny.

3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług fryzjerskich, zabiegi pielęgnacyjni dloń i stop, sposoby stylizacji paznokci, zagęszczanie i przedłużanie rzęs, depilacija cukrową pastą, konsultacje kosmetyczne,  i wiele innych usług.

4. Zakup usługi w Salonie Urody Pani Marusia jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.

5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Urody Pani Marusia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

8. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.

9. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Urody Pani Marusia nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10. Za usługi świadczone w Salonie Urody Pani Marusia płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

11. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie: Kontakt

12. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Salonu Urody Pani Marusia najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

13. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon Urody Pani Marusia traktuje to jako usługę zrealizowaną.

14. Zaproszenie upominkowe jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

15. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Salon Urody Pani Marusia nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

16. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Salonu Urody Pani Marusia w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.

17. Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

18. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.

19. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.

20. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Salonie Urody Pani Marusia w przypadku wystąpienia przeciwskazań.

21. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Urody Pani Marusia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.